Veel gestelde vragen aan de Belangenvereniging

Afbeelding invoegen

Wat hebben de vereniging en u gemeenschappelijk?
Wij allen houden van recreëren in de natuur, weg van alledaagse beslommeringen.
Heerlijk ontspannen op de camping. Dit moet kunnen blijven. Dat wilt u en het bestuur.

Hoe is de vereniging ontstaan?
Rustig recreëren is in het verleden ooit bedreigd geweest door mismanagement van de vorige eigenaar.
Het tweede onderkomen in de natuur was ineens niet meer zo vanzelfsprekend.
De toekomst op de camping was geheel onzeker.
De tijd was belangrijk om de mensen bij elkaar te brengen en om als 1 man op te komen voor onze belangen.
Ineens was men klaar om een vereniging op te richten, het geen gebeurd is op 13 september 1984.

Is een Belangenvereniging nu dan nog nodig?
Ja, want deze werkt preventief en regulerend.
Met een grote groep sta je altijd sterker dan alleen. Men houdt van nature rekening met je.
De vereniging dient het gemeenschappelijk belang.
Op een grote camping is het moeilijk contacten te houden met andere gedeeltes van de camping.
Wat vindt men aan de andere kant? Een vereniging treedt makkelijker op richting Camping eigenaar, Gemeente en andere overheden.
Als individu word je minder snel en duidelijk gehoord en/of serieus genomen.
Verder werkt de vereniging samen met recreanten en daar waar nodig met de beheerder van de camping.
Recente publicaties vragen juist om Belangenverenigingen op Recreatieoorden.

Nu weet ik het een en ander, maar nu?
U kunt zich aanmelden als lid. 
Voor de contributie hoeft u het niet te laten, bij aanmelding c.q inschrijving betaalt u eenmalig € 2,50 administratie kosten .Daarnaast betaalt u de jaarlijks terugkerende contributie, die bedraagt € 10,00.
Dit alles geschied via af te geven automatische incasso voor jaarlijkse afschrijving in December voor het volgend contributiejaar.
(laatst vastgesteld bij algemeen besluit aangenomen op de A.L.V. 2018)
Inschrijvings- formulier staat bij de Downloads, print u hem uit....vult u hem in en stuurt u hem op via de aangegeven kanalen (zie ook contact pagina)  

1 x per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden waar alle leden voor worden uitgenodigd 
om actief aan deel te nemen.
u krijgt dan inzicht op alle inkomsten en uitgaven zodat u ziet waaraan de contributies worden besteed.  

Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers. Als er een bestuursfunctie vacant is en het u iets lijkt,dan kunt u zich altijd melden.

U ziet, de groep recreanten wordt bewaakt én U wordt jaarlijks uitgenodigd voor de vergadering om allen daar waar nodig op de hoogte te worden gehouden van wellicht lopende zaken.

Afbeelding invoegen
foto gemaakt door Wessel Frenaij
 
 
 
 Zie ook de pagina betreffende de AVG privacy wetgeving