LEDEN VOORDEEL

Wij als bestuur hebben heel vaak zitten denken hoe wij als bestuur steeds
weer iets geregeld kunnen krijgen om het zo voor u als lid aantrekkelijk te
houden om onze vereniging te blijven versterken als trouw lid.
Gemakkelijk is het niet om in een tijd waar op de Camping weinig tumult is
steeds weer nieuwe leden te werven en het belang uit te leggen waarom
men lid zou moeten / kunnen zijn. Evenals het steeds moeilijker wordt en 
is om onze leden als lid te kunnen en mogen behouden. 
 
Wij als bestuur zijn er echter WEL in geslaagd om het voor beide partijen
aantrekkelijk te houden in vorm van LEDEN VOORDEEL.
 
Hoe en wat ???
 
KOM NAAR DE Algemene Leden Vergadering....
en ervaar dat het eigenlijk zo gek nog niet is om lid te zijn...te worden..
maar............vooral te blijven